WORD BURGERHULPVERLENER

De overlevingskans is het grootst wanneer iemand binnen 6 minuten ter plaatse is, start met reanimeren en eventueel AED aansluit. Word daarom burgerhulpverlener!

Meld u nu aan bij HartslagNu

Heeft u een reanimatiecursus gevolgd? Dan bent u in staat levens te redden. Meld u nu aan als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Om in heel Nederland binnen 6 minuten de juiste hulp te verlenen, zijn 200.000 burgerhulpverleners nodig. Kunnen wij op u rekenen?

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Iedereen die kan reanimeren en 18 jaar of ouder is, kan zich bij HartslagNu aanmelden. Hoe meer mensen bij het netwerk zijn aangesloten, hoe beter het is. U kunt u alleen registreren als hulpverlener als u een erkende reanimatietraining heeft gevolgd. Het is belangrijk om ieder jaar een opfriscursus te volgen.

Als burgerhulpverlener staat u aangemeld bij het oproepsysteem in uw regio. Het is wenselijk dat u op de oproep reageert als u in de mogelijkheid bent, maar het is niet verplicht.

De oproep

Als er een hartstilstand bij u in de buurt wordt gemeld via 1-1-2, ontvangt u een oproep op uw mobiele telefoon. In het bericht staat de locatie van het slachtoffer.

U krijgt de mededeling om direct naar de locatie te gaan, of om eerst nog een bepaalde AED op te halen.

Meerdere burgerhulpverleners in uw buurt krijgen de oproep. Hierdoor is de kans groot dat u samen hulp verleent aan het slachtoffer.

Als u op het opgeroepen moment geen hulp kunt of wilt verlenen, kunt u de oproep negeren.

Na de oproep

Burgerhulpverleners reanimeren het slachtoffer totdat de ambulance arriveert. Ambulancemedewerkers hebben geavanceerde apparatuur, die het slachtoffer een nog grotere overlevingskans biedt. Zodra de ambulance arriveert nemen zij de reanimatie over van de burgerhulpverlener.

Mocht het slachtoffer de hartstilstand niet overleven, dan is het voor naasten toch heel waardevol dat er een snelle poging is gedaan om het slachtoffer te redden. Uw reanimatie is dan ook nooit zinloos.

In het najaar van 2022 zijn we weer begonnen met het benaderen van nieuwe bewoners in onze wijk of zij zich willen aanmelden als donateur van onze Stichting. Vanwege het feit dat het in de winterdag vroeg donker is, zijn we hiermee even gestopt. In het voorjaar van 2023 pakken we de draad weer op en hopen we dat er ook aanmeldingen komen van nieuwe bewoners om een cursus Reanimatie/bediening AED te volgen. De kosten hiervan zijn natuurlijk voor rekening van onze Stichting. Hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe beter!

Mocht u zich al meteen willen aanmelden kan dit uiteraard via het contactformulier op deze website.

(Bericht van HartslagNu dd. 25 november 2021)

Het coronavirus is weer opgelaaid en we hebben in ons land wederom te maken met aangescherpte maatregelen. Voor reanimaties is het advies om deze volgens normale richtlijnen uit te voeren, inclusief beademen. Maar blijf als burgerhulpverlener altijd je gezonde verstand gebruiken.

Je kunt er altijd voor kiezen om in een specifieke situatie te reanimeren volgens de covid-19 richtlijn en niet te beademen. Of juist wel te beademen, omdat het een familielid betreft. Denk daarbij steeds aan je eigen gezondheid en aan die van het slachtoffer, die van omstanders en die van andere (burger)hulpverleners. Belangrijk is elkaars keuze daarin te respecteren. Geef hulpverleners die willen beademen daartoe de ruimte.

Eigen inschatting hulpverlener

De afgelopen periode zijn de reanimatierichtlijnen al meerdere keren aangepast vanwege corona. Het geeft verwarring om bij elke opleving van het virus de reanimatierichtlijnen aan te passen.

Daarom hebben de Nederlandse Reanimatie Raad, Ambulance Zorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en HartslagNu besloten om met een advies te komen dat uitgaat van het eigen inschattingsvermogen van de hulpverlener om hun eigen afwegingen te maken, zoals ben ik gevaccineerd, welke risico’s wil ik lopen en betreft het een bekende.

Aandachtspunten

Voor alle reanimaties gelden de volgende aandachtspunten.

  • Hanteer zoveel mogelijk de actuele maatregelen van de overheid.
  • Beperk in alle gevallen het aantal burgerhulpverleners dat zich met de daadwerkelijke reanimatie bezighouden tot het minimum. Maximaal twee burgerhulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.
  • Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep. Als alternatief kun je handenalcohol gebruiken. Dit kan eventueel bij de ambulance of een ander aanwezig hulpverleningsvoertuig.
  • Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op covid-19? Laat je dan testen.

Reageer niet op een oproep als:

  • Je positief bent getest op covid-19 en zolang de GGD je als besmettelijk beoordeelt.
  • Je een of meerdere klachten hebt die passen bij covid-19.
  • Je een huisgenoot hebt die in thuis-quarantaine zit.
  • Je of een van je huisgenoten tot een van de covid-19 risicogroepen

Lees meer op de website van de Nederlandse Reanimatie Raad.

De locatie van onze eerste AED is gewijzigd, nl. van Arkelstein 11 naar Everlo 9. Onze tweede AED is geplaatst aan de buitenzijde van het pand van Aveleijn aan de Havezatesingel 6. De hulpverleners, die via HartslagNu.nl een oproep krijgen, worden naar een van deze twee adressen gestuurd.

20 oktober 2020

Er waren weer data ingepland (december 2020 en januari 2021) voor de herhalingslessen. De secretaris van onze stichting kreeg echter deze week een mail van de EHBO Losser dat het bestuur besloten heeft om deze herhalingslessen niet door te laten gaan in verband met de aangescherpte corona-maatregelen.

Op 18 november 2019 is de tweede AED officieel in gebruik genomen. De AED hangt aan de buitenmuur bij Aveleijn, locatie “De Schors” aan de Havezatensingel 6. Hiermee is onze wijk, ook in de toekomst, volledig gedekt. Onze Stichting beheert beide AED’s in onze wijk en zorgt voor het onderhoud.

Op de foto v.l.n.r.: Martin Stegge (bestuurslid), Remco Steffens (initiatiefnemer), Mw. Karin Padberg (Aveleijn) en Dick de Greef (voorzitter).

Nederland heeft één landelijk oproepsysteem voor reanimatie: HartslagNu. Burgerhulpverleners die zijn aangesloten bij het systeem kunnen nu overal in Nederland worden opgeroepen bij een 112-melding van een hartstilstand.

Door initiatief van enkele bewoners van de Saller 2b is deelgenomen aan een actie van Philips waardoor we, mede door sponsoring van Lossers Hart en Aveleijn, tot aanschaf van een tweede AED konden overgaan. Deze AED is geplaatst aan de buitenzijde van het pand van Aveleijn aan de Havezatesingel 6.

Door deze aanschaf is de dekking binnen de Saller optimaal te noemen.

De kasten waarin de AED hangen zijn op het stroomnet aangesloten, waardoor ook in de winter een constante temperatuur is gegarandeerd en derhalve ook de werking van de AED.

Terug naar Home